www.ifga.cz Instinct for growth award

Poradenská společnost Grant Thornton, společně s MeetFactory a advokátní kanceláří Pierstone, vyhlásily čtvrtý ročník soutěže pro mladé umělce „Instinct For Growth Award“. Mediálním partnerem soutěže je již tradičně Radio 1.

Soutěž má za cíl podpořit původní projekt českého umělce nebo umělců do věku 33 let finančním grantem a další podporou při realizaci a prezentaci díla. Konkrétní téma projektu a forma vyjádření (výtvarná, múzická) nejsou nijak limitovány. Základními kritérii pro výběr podpořeného projektu bude pouze jeho potenciál posunout daný umělecký žánr, respektive potenciál projektu pro další profesionální růst daného umělce (či umělců). Projekt musí být realizován do konce listopadu 2015.

Podmínky soutěže

  1. Zájemce o Instinct for Growth Award (IFGA) je český umělec (nebo skupina umělců) do 33 let věku (včetně).
  2. Zájemce připraví představení svého projektu v rozsahu maximálně jedné A4(ve formátu doc nebo pdf), kde popíše (1) základní ideu projektu a přínos jeho realizace, (2) způsob a plán realizace projektu, včetně rozpočtu a informace o využití prostředků z IFGA, respektive o dalších zdrojích pro krytí nákladů realizace projektu a (3) shrne základní informace o zájemci. Zájemce může přiložit obrazové nebo zvukové přílohy.
  3. Představení projektu zašle zájemce do 30. června 2015 na emailovou adresu ifga@cz.gt.com.
  4. Vítězný projekt bude vybrán odbornou uměleckou porotou (David Černý, český konceptuální umělec, Babe LN, česká DJka, Antonín Střížek, akademik AVU, Pavel Přikryl, Senior manager společnosti Grant Thornton a Lukáš Brychta, vítěz minulého ročníku IFGA). Umělec může být v průběhu procesu výběru vyzván k vysvětlení či prezentaci projektu.
  5. Rozhodnutí o vítězi bude oznámeno všem zájemcům v září 2015 prostřednictvím emailu. Všichni zájemci obdrží informaci o vítězném projektu.
  6. Cena bude mít povahu finančního grantu v celkové výši 40.000,- Kč a bude realizována na základě sponzorské smlouvy. Platební podmínky budou dohodnuty s umělcem podle potřeby projektu. Organizátor společně s partnery dále poskytnou v průběhu realizace/prezentace projektu případnou další ad hoc pomoc v závislosti na povaze projektu a možnostech.
  7. Projekt musí být realizován do konce listopadu 2015. Dílo vítěze soutěže a výběr projektů finalistů budou prezentovány na společenské akci v MeetFactory.